“DzieDot” interneta vietnes un mobilās lietotnes lietošanas noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Lietotne “DzieDot” ir “Swedbank” AS (reģ.Nr. 40003074764, juridiskā adrese: Rīga, Balasta dambis 15, LV-1048; turpmāk arī – Swedbank, Izstrādātājs, Datu pārzinis) XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku (turpmāk – Dziesmu un deju svētku) lieldrauga projekts (turpmāk – Projekts), kas izstrādāts sadarbībā ar Dziesmu un deju svētku organizatoru Latvijas Nacionālo kultūras centru (turpmāk – LNKC) un mūzikas apguves lietotņu izstrādātāju SIA Solfegio (reģ.Nr. 40203060042, juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 45/47, LV-1010), un kas tiek realizēts “www.DzieDot.lv” interneta vietnē (turpmāk – Vietne) un “DzieDot” IOS un Android mobilajās lietotnēs (turpmāk – Lietotne).
  2. Spēle, kas Lietotnē tiek īstenota 2 etapos laika posmā no 2018.gada 17.aprīļa līdz 2018.gada 29.jūnijam (turpmāk – Spēle), sniegs Lietotājiem, kas sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu, iespēju iesūtīt vai augšupielādēt Lietotāja paša uzņemto video materiālu, pievienošanai publicējamos video klipos, atbilstoši šiem Noteikumiem.
  3. Šie lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir saistoši visām personām (turpmāk – Lietotāji; Lietotājs), kuras apmeklē Vietni “www.DzieDot.lv” un/vai lejupielādē un lieto Lietotni “DzieDot”. Noteikumi nosaka Vietnes un Lietotnes lietošanas kartību, Lietotāja tiesības un pienākumus, Izstrādātāja tiesības un pienākumus, sīkdatņu izmantošanu Vietnē, drošības prasības un nosacījumus Vietnes un Lietotnes lietošanai, personas datu apstrādes un citus noteikumus.
  4. Lietojot Spēli, Lietotājs atzīst, ka ar Noteikumiem ir iepazinies un tiem piekrīt. Ja Lietotājs nav iepazinies ar šiem Noteikumiem un/vai tiem nepiekrīt, Spēles lietošana nav pieļaujama un Lietotājam lietošana ir jāpārtrauc.
 2. Vietnes lietošanas kārtība
  1. Vietne “www.DzieDot.lv” sniedz vispārīgu informāciju par Spēli, tās norisi, Vietnes un Lietotnes lietošanu. Vietne piedāvā lietotāja balss reģistra noteikšanu un iespēju Lietotājam dalīties ar balss reģistra noteikšanas rezultātu savos sociālo tīklu kontos.
  2. Katrs Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, ko tas ievieto savos sociālo tīklu kontos, kā arī uzņemas pilnu atbildību par jebkādām šādas informācijas ievietošanas sekām.
  3. Lietotājam ir aizliegts ietekmēt Vietnes darbību, funkcionalitāti un/vai drošību, vai kaitēt Vietnes, vai caur Vietni pieejamu ierīču vai programmatūras darbībai, funkcionalitātei un/vai drošībai, kā arī aizskart vai pārkāpt trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības.
 3. Sīkdatnes un citas tehnoloģijas
  1. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, ko izveido interneta vietne, un kuras izmantotā pārlūkprogramma nosūta un saglabā galiekārtā. Lietotāja izmantotā pārlūkprogramma nosūta informāciju atpakaļ interneta vietnei katrā nākamajā apmeklējumā, lai interneta vietne atpazītu konkrēto Lietotāju un atcerētos jau izdarītās izvēles, tā padarot interneta vietnes lietošanu ērtāku un tās satura un iestatījuma funkcijas piemērotas konkrētajam Lietotājam.
  2. Apmeklējot Vietni, Lietotājam tiek attēlots logs ar informatīvu ziņojumu par sīkdatņu izmantošanu. Ziņojumā papildus norādīts, kā iegūt informāciju par izmantotajām sīkdatnēm. Nospiežot “Labi”, Lietotājs apstiprina, ka ar informāciju ir iepazinies.
  3. Vietne www.DzieDot.lv izmanto šādas sīkdatnes un spraudņus šādiem mērķiem:
   1. Pieprasītās sīkdatnes – nodrošina Vietnes atbilstošu funkcionalitāti;
   2. Analītiskās sīkdatnes – ļauj analizēt Vietnes lietošanu, lai pakalpojuma sniedzējs varētu novērtēt un uzlabot sniegumu vietnē (tam tiek izmantots Google Analytics pakalpojums);
   3. Sociālo mediju spraudņi – ļauj Lietotājam izveidot savienojumu ar savu sociālo tīklu un skatīt pārskatus, dalīties ar saturu (papildus informācija par spraudņu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, Facebook, atrodama to saistošajos noteikumos un privātuma politikās);
   4. Mikrofons – ļauj mājaslapai izveidot pieprasījumu Lietotāja ierīces mikrofonam, lai aktivizētu balss noteikšanas rīku.
  4. Pēc Lietotāja vēlēšanās sīkdatnes var gan atspējot, gan izdzēst pavisam, taču jāņem vērā, ka sīkdatnes nodrošina lielu daļu Vietnes funkcionalitātes un bez tām Vietnes lietošana var būt būtiski ierobežota. Ja Lietotājas vēlas atspējot vai dzēst sīkdatnes, šāda iespēja atrodama pie pārlūkprogrammas iestatījumiem. Tāpat iespējams uzstādīt funkciju, kas automātiski liedz sīkdatņu saglabāšanu Lietotāja ierīcē, vai uzstādīt funkciju, kas katrreiz atsevišķi informē par tīmekļvietnes pieprasījumiem saglabāt sīkdatnes.
 4. Lietotnes lietošanas kārtība
  1. Lietotājam pirms Lietotnes lietošanas uzsākšanas ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem, kas publicēti Vietnē un ir pieejami pie Lietotnes lejupielādes iespējām (“AppStore” un “Google Play”).
  2. Lietotne “DzieDot” paredzēta izmantošanai ierīcēs ar IOS un Android programmatūru, un darbosies uz Apple telefoniem ar IOS 10+ operētājsistēmām, bet iekārtām ar Android operētājsistēmām darbosies sākot no 5+ versijas.
  3. Lietotne paredzēta lietošanai Lietotājiem, kas sasnieguši vismaz 4 gadu vecumu.
  4. Lietotnes Spēles funkcionalitāte pieejama tikai Lietotājiem, kas sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu, un ir reģistrējušies Lietotnē. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, par šo Spēles funkcionalitāšu izmantošanas iespējām un nosacījumiem var interesēties, rakstot uz iniciativas@swedbank.lv.
  5. Visas Lietotnē izmantotās un Lietotājiem piedāvātās dziesmas ir aizsargātas ar autortiesībām un pieejamas izmantošanai tikai Spēlē un Lietotnē dziedāšanas prasmes uzlabošanas un apmācības mērķiem.
  6. Lietotnes funkcijas ietver:
   1. balss reģistra noteikšanu;
   2. dalīšanos ar balss reģistra noteikšanas rezultātu savos sociālo tīklu kontos;
   3. balss iesildīšanas vingrinājumus;
   4. 7 tautasdziesmu dziedāšanas mācīšanos atbilstoši savas balss augstumam 3 precizitātes pakāpēs;
   5. Video un balss (turpmāk – Video) ieraksta veikšana un saglabāšana, pēc Lietotāja izvēles – nosūtīšana Izstrādātājam iekļaušanai kopējā klipā.
  7. Lietotnē iekļautas sekojošas Spēles funkcionalitātes, no kurām Lietotājs var izvēlēties vienu vai abas:
   1. Laika periodā no 2018.gada 17.aprīļa līdz 2018.gada 3.jūnijam – iespēja piedalīties mākslinieces Katrīnas Neiburgas veidotā Jāņu svētku video klipā, Lietotājam iesūtot Lietotāja uzņemto tautasdziesmas “Pūt, vējiņi” pantiņa izpildījumu (turpmāk – “Jāņu svētku video”);
   2. Laika periodā no 2018.gada 17.aprīļa līdz 2018.gada 29.jūnijam – iespēja piedalīties mākslinieces Katrīnas Neiburgas veidotā Sadziedāšanās nakts video klipā, Lietotājam iesūtot Lietotāja uzņemto tautasdziesmas “Tumša nakte, zaļa zāle” pantiņa izpildījumu (turpmāk – “Sadziedāšanās nakts video”), (abi Video kopā vai atsevišķi – Kopējais video), kas sadarbībā ar organizatoriem LNKC digitāla kopkora video un audio formātā 2018.gada 8.jūlija koncertā tiks atskaņots Mežaparka Lielajā estrādē Dziesmu un deju svētku Sadziedāšanās nakts kulminācijas brīdī, nofilmēts un translēts tiešraidē, kā arī saglabāts ierakstos, tiks fiksēts audio, audiovizuālā un vizuālās mākslas darba (fotogrāfijas) veidā (Projekta fiksācija).  LNKC patur tiesības atbilstoši Piemērojamiem normatīvajiem aktiem Projekta fiksāciju izmantot jebkādā veidā kopumā vai pa daļām, atļaut vai aizliegt tās izmantošanu ar vai bez atlīdzības visās pasaules valstīs bez laika ierobežojuma.
  8. Lietotājam ir tiesības atsaukt Lietotāja iesūtītā Video dalību Kopējā video laika periodā no tā iesniegšanas dienas līdz dienai, kad ir pagājušās ne vairāk kā 3 (trīs) dienas pēc Video augšupielādes, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 3.jūnijam (ieskaitot) Jāņu svētku video materiālam, un ne vēlāk kā līdz 2018.gada 29.jūnijam (ieskaitot) Sadziedāšanās nakts video materiālam.
  9. Lietotāja dalība Kopējos video klipos notiek, Lietotāja ierīcē ierakstot Video un nosūtot šo fragmentu iekļaušanai Kopējā video. No vienas ierīces tehniski iespējams iesūtīt vienu Jāņu svētku video un vienu Sadziedāšanās nakts video fragmentu. Lietotāja dalība katrā no Kopējiem video iespējama tikai ar vienu savu Video.
  10. Lietotājs var saglabāt uzņemtos Video savā ierīcē un nepastarpināti dalīties ar šo saturu savos sociālo tīklu kontos, izmantojot sociālo tīklu spraudņu funkcijas. Satura, attēlu un informācijas pārpublicēšana komerciālos nolūkos Lietotājam ir aizliegta.
  11. Pirms iekļaušanas Kopējā video, visi iesūtītie dati un saturs tiek manuāli pārskatīts, lai pārliecinātos, ka tajos nav nepiedienīgs, nederīgs vai citādi šiem Noteikumiem neatbilstošs saturs. Izstrādātājs patur tiesības neiekļaut Kopējā video iesūtītos Lietotāju Video ar nepiedienīgu saturu, nepienācīgu attēla un skaņas formātu, neatbilstības vai šaubu gadījumā par Lietotāja vecumu, iesūtītus pēc termiņa, neatbilstošus citiem noteikumiem. Ja Lietotāju iesūtīto Video skaits pārsniedz tehniskās iespējas Video attēlošanai Kopējā video, Izstrādātājs izvēlas Video pēc iesūtīšanas termiņa laika, priekšroku dodot agrāk iesūtītiem Video ar labāko attēla un ieraksta kvalitāti.
  12. Kopējie video tiks publicēti arī Swedbank sociālajos tīklos, izsūtīti Swedbank klientiem, kā arī izsūtīti masu medijiem ar atsauci uz Swedbank kā Dziesmu un deju svētku lieldrauga iniciatīvu.
 5. Izstrādātāja tiesības un pienākumi
  1. Izstrādātājs patur tiesības jebkurā brīdī grozīt un papildināt šos Noteikumus, jauno Noteikumu redakciju publicējot Vietnē. Lietotājs var noskaidrot Noteikumu aktuālo versiju un pēdējo grozījumu izdarīšanas datumu Noteikumu sākuma daļā.
  2. Izstrādātājs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma un bez papildus informācijas sniegšanas Lietotājam  nepieņemt, neizmantot vai kā citādi nepieļaut Lietotāja iesūtītā Video izmantošanu un apstrādi.
  3. Ja Lietotājs pārkāpj šos Noteikumus, Izstrādātājs ir tiesīgs Lietotājam liegt piekļūt, bloķēt, vai ierobežot piekļuvi Vietnei un/vai Lietotnei, un/vai dzēst visu Lietotāja iesūtīto Video un ar Lietotāju saistītu informāciju pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma. Tādos gadījumos Izstrādātājam nav pienākuma paskaidrot šādu darbību un lēmumu pieņemšanas iemeslus un/vai sniegt jebkādu papildu informāciju Lietotājam.
  4. Lietotājs apzinās, ka paša publicētā informācija sociālajos tīklos ir pieejama visiem citiem Lietotājiem un trešajām personām, un par šo informāciju, tās tiesiskumu un publicēšanas iespējamām sekām Izstrādātājs atbildību neuzņemas.
  5. Izstrādātājs neatbild un nenodrošina Vietnes un Lietotnes netraucētas lietošanas iespēju un funkcionalitāti, ko var ietekmēt arī no Izstrādātāja neatkarīgi apstākļi un trešo personu darbība, un neatbild par jebkādām tehniska rakstura problēmām, kā arī par jebkādām sekām un/vai zaudējumiem, ko šādi apstākļi varētu būt radījuši Lietotājam vai trešajām personām.
 6. Drošības prasības
  1. Interneta Vietnē datu drošu apmaiņu nodrošina SSL (Secure Sockets Layer) datu apmaiņas protokols, par ko Lietotājs var pārliecināties noklikšķinot uz atslēdziņas, kas parādās pārlūkprogrammā pie vietnes adreses. Adresei jābūt norādītai pareizai – issued to www.dziedot.lv, un jāparādās paziņojumam “Jūsu informācija ir privāta, kad tā tiek nosūtīta uz šo vietni”.
  2. Lietotājam jāņem vērā, ka SSL protokols vien nenodrošina pietiekamu drošību lietojot Vietni un Lietotni. Lietotājam ieteicams pašam nodrošināt savas ierīces drošību, atjauninot uzstādījumus un savlaicīgi lejupielādējot atjauninājumus, kā arī uzstādot vajadzīgās drošības programmas, ugunsmūrus un antivīrusu programmas.
 7. Personas datu apstrādes noteikumi
  1. Uz personas datu apstrādi attiecas visi Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā piemērojamie normatīvie akti, kas regulē personas datu apstrādi (turpmāk – Piemērojamie normatīvie akti).
  2. Vietnes un/vai Lietotnes personas datu apstrāde notiek ar šādiem mērķiem:
   1. stiprināt vienu no unikālākajām tautas tradīcijām – latviešu tautasdziesmu daudzbalsīgu dziedāšanu, lai nodotu šo tautas tradīciju no paaudzes paaudzē, veicinātu dziedāt prasmi un raisītu interesi arī tiem, kas līdz šim nav dziedājuši;
   2. Lietotāja iesūtītos Jāņu svētku video un/vai Sadziedāšanās nakts video izmantot Kopējā video veidošanā un tālākā izmantošanā saskaņā ar šiem Noteikumiem,
   3. Swedbank AS izteikt Lietotājam apdrošināšanas pakalpojuma atlaižu piedāvājumu, pateicībā par ieguldījumu tautas tradīciju stiprināšanā un piedalīšanos Dziesmu un deju svētku Sadziedāšanās nakts video radīšanā.
  3. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats Noteikumu 7.2.1. un 7.2.2.punktā minētajiem personas datu apstrādes mērķiem ir šie Noteikumi, bet Noteikumu 7.2.3.punktā minētajam personu datu apstrādes mērķim – Lietotāja piekrišana. Lietotājam ir tiesības savu piekrišanu atsaukt jebkurā laikā.
  4. Fizisko personu datu pārzinis ir “Swedbank” AS (reģ. Nr.40003074764, Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, turpmāk – Datu pārzinis).
  5. Datu pārzinis Vietnes un/vai Lietotnes izstrādes, apkalpošanas un uzturēšanas vajadzībām personas datu apstrādei izmanto šādu personas datu apstrādātājus (turpmāk – Apstrādātājs; Apstrādātāji):
   1. SIA VUCA communications (reģ.Nr.50103788631, juridiskā adrese: Jungas, Baltezers, Ādažu nov. LV-2164), apstrādā Lietotāju Video;
   2. SIA Solfegio (reģ.Nr.40203060042, juridiskā adrese: Elizabetes iela 45/47, Rīga, LV-1010), Lietotnes izstrādātājs, kas apstrādā Lietotāju ierīces informāciju, IP adresi, sīkdatnes, Video;
   3. SIA “SQUALIO GROUP” (reģ.Nr.40103197092, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra 21-19, Rīga, LV-1010), Lietotnes izstrādātājs, apstrādā Lietotāju reģistrācijas datus un IP adreses;
   4. Katrīna Neiburga (Latvijas laikmetīgās mākslas māksliniece, dzimusi 1978.g.) veido Kopējo video montāžu, apstrādā Lietotāju Video;
   5. Latvijas Nacionālais kultūras centrs (reģ.Nr.90000049726, juridiskā adrese Pils laukums 4, Rīga LV-1365), apstrādā Lietotāju Video.
  6. Datu pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar Datu pārziņa norādēm un atbilstoši Piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu organizatorisko, tehnisko un drošības pasākumu veikšanu.
  7. Datu pārzinis un Apstrādāji, lai nodrošinātu Vietnes un/vai Lietotnes sniegto iespēju izmantošanu, Lietotāju reģistrāciju un nodrošinātu pakalpojumu, var apstrādāt šādus Lietotāja personas datus:

   • Ierīces atrašanās vietu;
   • Ierīces informāciju;
   • IP adresi;
   • Sīkdatnes;
   • Dzimumu;
   • Vārdu un uzvārdu;
   • Vecumu un dzimšanas datus;
   • Personas kodu (šo datu iesniegšana nav obligāta);
   • Nodarbošanās informāciju;
   • Kontaktinformāciju (e-pasts);
   • Video.
  8. Piemērojamo normatīvo aktu ietvaros Datu pārzinis nodrošina atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas personas datu apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
  9. Datu pārzinis glabā Lietotāja personas datus, kamēr Lietotājs izmanto Vietnes un/vai Lietotnes sniegtās iespējas un/vai Piemērojamos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un tie atbilst un ir nepieciešami personas datu apstrādes mērķiem.
  10. Lietotājam, saskaņā ar Piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz viņu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Lietotāja tiesības ir īstenojamas Piemērojamos tiesību aktos paredzētos gadījumos un apjomā.
  11. Lietotājs var izmantot savas tiesības, sūtot pieprasījumu uz: iniciativas@swedbank.lv vai Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga, LV-1058, ar atzīmi “Komunikācija Latvijā”.
  12. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu pretlikumīgu apstrādi elektroniski, sūtot uz: datuaizsardziba@swedbank.lv vai Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048, ar atzīmi “Datu aizsardzības speciālists”, kā arī vērsties Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11,Rīga, LV-1011; info@dvi.gov.lv.
  13. Datu pārzinis bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā mēneša laikā, pēc Lietotāja pieprasījuma un/vai sūdzības saņemšanas, sniegs Lietotājam atbildi uz šādu pieprasījumu.
 8. Citi noteikumi
  1. Intelektuālā īpašuma tiesības uz Video saturu Lietotāji nodod Izstrādātājam jeb Swedbank. Lietotājs piešķir Swedbank ekskluzīvu, vispasaules, nepārtrauktu, neatsaucamu, bezatlīdzības, trešajām pusēm nododamu licenci un tiesības rīkoties ar iesūtīto un publicēto Video materiālu, kas saistīts ar autortiesībām, blakustiesībām, preču zīmēm, patentiem, personas datiem un šādu datu nodošanu, kā arī atsakās celt pretenzijas un/vai prasības pret Swedbank un personām, kas lieto Video tam paredzētā kārtībā.
  2. Visi strīdi starp Izstrādātāju un Lietotāju sākotnēji tiek risināti savstarpējās sarunās. Ja pārrunu ceļā nav iespējams vienoties un strīdu atrisināt, tad tie tiek risināti saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.